Het is natuurlijk belangrijk te weten of uw ziektekostenverzekeraar de ingreep die u wenst vergoedt. In de zorgverzekeringswet staat welke plastisch chirurgische ingrepen in aanmerking komen voor vergoeding. Hierbij wordt door de verzekeringsartsen de werkwijze gehanteerd zoals staat op de website van de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars.

Ingrepen die in aanmerking komen voor vergoeding
Wanneer er sprake is van medische noodzaak komen de volgende ingrepen in principe in aanmerking voor vergoeding:

  • borstverkleining;
  • verwijderen van kapselvorming;
  • het plaatsen van borstprothesen (voornamelijk na borstamputatie of na borstsparende operaties bij borstkanker);
  • correcties van botvergroeiingen;
  • verwijderen van huidkanker en sommige moedervlekken;
  • oorcorrecties;
  • bovenooglidcorrectie (indien aanvullend verzekerd);
  • buikwandcorrectie.