Bij ulnaropathie ervaart u een pijnlijk tintelend gevoel in de pink en een deel van de ringvinger. Ook kunt u last hebben van gevoelsvermindering in pink en ringvinger en krachtsverlies in de hand.

De oorzaak

De oorzaak is een afgeknelde zenuw bij de binnenkant van de elleboog. Op de langere duur kunnen ook de spieren die door deze zenuw aangestuurd worden zichtbaar gaan slinken. Het eerst valt dit dan op bij de ruimte tussen duim en wijsvinger. De aandoening komt vaker voor bij mensen die overdag met een sterk gebogen elleboog werken of ’s avonds in die houding slapen.

De behandeling

Zonder operatie
Goede instructies voor overdag en bij het slapen gaan een zwachtel om de elleboog wikkelen om sterk buigen in de slaap te voorkomen. Dit kan in veel gevallen in twee tot vier maanden de klachten doen verdwijnen. Wanneer dit niet helpt, adviseren we een operatie.

Met operatie
Bij deze operatie wordt via een gebogen snee de tunnel verruimd waarin de zenuw loopt. In het algemeen gebeurt dit onder regionale verdoving (een okselprik of een injectie bij het sleutelbeen). De ingreep duurt ongeveer twintig minuten. Na het sluiten van de huid wordt een gewatteerd drukverband aangelegd. 

Ongeveer een week na de operatie legt de verpleegkundige van de verbandpoli een klein verband aan en wordt u naar een handtherapeut verwezen. Het litteken voelt in de eerste drie weken iets stugger aan. Daarna wordt het litteken vanzelf weer zachter.

Klachten van pijnlijke prikkelingen zijn meestal binnen enkele dagen verdwenen. Herstel van gevoel en kracht duren vaak veel langer. Dit is afhankelijk van de duur en de ernst van de uitval van de aangedane zenuw. Ongeveer 70-75 % van de mensen is na de operatie uiteindelijk klachtenvrij.