• Top Header Plastisch

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveiselcelcarcinoom is na het basaalcelcarcinoom de meest voorkomende vorm van huidkanker. Plaveiselcelcarcinoom groeien agressiever dan basaalcelcarcinomen. Dat uit zich doordat een plaveiselcelcarcinoom sneller groter kan worden dan een basaalcelcarcinoom. Ook is het zo dat grote plaveiselcelcarcinoom wél kunnen uitzaaien.

Vóór de operatie

De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie kan plaatsvinden onder narcose of onder plaatselijke verdoving.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal een week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
Als de operatie in de dagverpleging plaatsvindt, wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?
Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal.

Behandeling

Behandeling van een plaveiselcelcarcinoom is in principe chirurgisch. Om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat de aadoening terugkomt wordt een ruime rand gezond weefsel rondom de zichtbare tumor mee weggehaald. Hierdoor kan de operatiewond soms niet direct gesloten worden. Als dat zo is dan is een reconstructie nodig. Zo’n reconstructie wordt in principe pas uitgevoerd als definitief bekend is dat al het tumorweefsel werd verwijderd. Een reconstructie is vaak op verschillende manieren mogelijk. Daarbij houden wij rekening met de plek omvang van de wond en uw persoonlijke wensen.