De behandelingen die onder plastische chirurgie vallen, worden vaak vergoed door uw verzekeraar, omdat deze medisch noodzakelijk zijn. Voor ingrepen die niet worden vergoed, zoals borstvergroting en liposuctie verwijzen wij u naar Cosmetische Chirurgie Stedendriehoek.

U bent altijd welkom voor een consult. Wij kunnen dan beoordelen of een ingreep voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Als dat niet het geval is, geven wij u graag een vrijblijvende kostenopgave, zodat u aan de hand daarvan kunt beslissen of u de ingreep wilt laten uitvoeren.

Bel voor meer informatie en/of een afspraak

Apeldoorn: (055) 581 13 00 | Deventer: (0570) 53 51 25 | Zutphen: (0575) 59 28 32

Kijk ook eens bij het Handen Expertise Centrum Stedendriehoek, gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen aan uw polsen en handen. Voor meer infomatie kunt u de bovenstaande telefoonnummers bellen.

Borst

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen aan de borsten. We voeren de ingreep uit in de operatiekamers van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen of Deventer Ziekenhuis.

lees meer

Gelaat

U kunt bij ons terecht voor diverse gelaatsbehandelingen. We voeren de ingreep uit in de operatiekamers van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of Zutphen of Deventer Ziekenhuis.


lees meer

Huidkanker en moedervlekken

Een verwijzing naar de plastisch chirurg voor de behandeling van huidkanker krijgt u als verwacht wordt dat een reconstructie op de plek van de verwijderde tumor noodzakelijk is.

lees meer

Littekens

Een litteken is een overblijfsel van een wond in of onder de huid. Redenen om een litteken te corrigeren kunnen zijn: irritatie, pijn en verandering, vastzitten van het litteken aan de onderlaag…

lees meer

 

Wachttijden

Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek streven wij ernaar de wachttijd beperkt te houden tot vier tot zes weken.

Voor een poliklinische ingreep daarna geldt ook een wachttijd van vier tot zes weken. Dagbehandelingen hebben een gemiddelde wachttijd van drie weken.

Medische Noodzaak

In het algemeen is er sprake van een medische noodzaak bij:

 • een afwijking in het uiterlijk waardoor het lichamelijk functioneren aantoonbaar wordt beperkt;
 • verminking door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting. Hierbij kunt u denken aan reumatische vervormingen, brandwonden of een borstamputatie;
 • aangeboren afwijkingen, zoals lip-, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van de botten, woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken;
 • verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.

Niet alle plastisch chirurgische operaties worden vergoed uit de basisverzekering. Soms is er een leeftijdsgrens voor bepaalde ingrepen (zoals bij oorschelpcorrecties). Soms heeft u een aanvullende verzekering nodig van uw zorgverzekeraar. Zelfs als wij vinden dat er een medische noodzaak is, of als u werkelijk baat zou hebben bij een ingreep, kan het zo zijn dat uw verzekeraar redenen heeft om een machtigingsverzoek voor een operatie af te wijzen. Bij plastische chirurgie is psychisch lijden geen medische indicatie.

Tijdens het consult kunnen wij voor u vaststellen of er in uw geval sprake is van medische noodzaak. Zo’n eerste consult wordt altijd vergoed! U weet immers niet van te voren wat u precies scheelt en of er een vergoeding mogelijk is. Verzekeraars vergoeden vaak meer dan men denkt.

Vergoed of niet?

Het is natuurlijk belangrijk te weten of uw ziektekostenverzekeraar de ingreep die u wenst vergoedt. In de zorgverzekeringswet staat welke plastisch chirurgische ingrepen in aanmerking komen voor vergoeding. Hierbij wordt door de verzekeringsartsen de werkwijze gehanteerd zoals staat op de website van de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars.

Ingrepen die in aanmerking komen voor vergoeding

Wanneer er sprake is van medische noodzaak komen de volgende ingrepen in principe in aanmerking voor vergoeding

 • borstverkleining;
 • verwijderen van kapselvorming;
 • het plaatsen van borstprothesen (voornamelijk na borstamputatie of na borstsparende operaties bij borstkanker);
 • correcties van botvergroeiingen;
 • verwijderen van huidkanker en sommige moedervlekken;
 • oorcorrecties;
 • bovenooglidcorrectie (indien aanvullend verzekerd);
 • buikwandcorrectie.