Oproep aan vrouwen met Allergan-Biocell borstprothese

In april besloot Frankrijk tot een verbod op alle borstimplantaten met een ruw oppervlak vanwege een verhoogd risico op BIA-ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. In vervolg daarop gaven minister Bruins en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan de Rijksdienst voor Gezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht dit Franse besluit te laten beoordelen.

Het RIVM zag onvoldoende bewijs voor een algemeen verband tussen ruwe implantaten en een verhoogd risico op BIA-ALCL, behalve bij één specifiek implantaat: de Allergan-Biocell, dat tot eind 2018 op de markt was. De Inspectie Gezondheid en Jeugd besloot op basis van het RIVM-rapport dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is om alle ruwe implantaten uit de markt te nemen. Wel gaat de NVPC de naar schatting ruim 60.000 vrouwen met Allergan-Biocell implantaten op korte termijn actief benaderen.


Huisarts

Vrouwen met een Allergan-Biocell borstprothese wordt geadviseerd zich tot hun huisarts te wenden als zij zich zorgen maken of vragen hebben. Deze verwijst in de volgende gevallen door naar een plastisch chirurg of een andere (relevante) medisch specialist:

  • indien zij een knobbel of onregelmatigheid in de borst voelt die er voorheen niet zat;
  • als de borst(prothese) hard of pijnlijk aanvoelt;
  • bij (het ontstaan van) een zwelling van de borst.

 

Als er geen klachten zijn, is er geen reden om de implantaten te laten controleren. 


Nieuwe richtlijnen

Bovenstaande ontwikkelingen zijn voor minister Bruins aanleiding om de regels rond borstreconstructies en –vergrotingen aan te scherpen en artsen op te roepen terughoudend te zijn bij het toepassen van implantaten met een ruw oppervlak. De Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC) werkt momenteel aan een nieuwe richtlijn rond borstprothesechirurgie. Naar verwachting is deze eind 2019 gereed. 


Voorlichting

De NVPC heeft een chirurgische bijsluiter met alle actuele, relevante informatie voor vrouwen met borstimplantaten of vrouwen die overwegen implantaten te nemen. Deze is te vinden op de website van de NVPC. Ook is er een informatieve voorlichtingsfilm gemaakt over ALCL. Deze film is samen met de bijsluiter te vinden op de website van de NVPC met bovendien veel gestelde vragen en antwoorden voor patiënten.  

Meer info: Strengere regels borstimplantaten