• Top Header Plastisch

Moedervlek

Bijna iedereen heeft moedervlekken op de huid. Het merendeel kan geen kwaad, maar soms is er een reden om een moedervlek te laten verwijderen. Dit kan zijn omdat de moedervlek ontsierend is of omdat hij verandert. De huisarts of de dermatoloog kan het beste zien of een moedervlek verontrustende kenmerken vertoont en verwijst u zo nodig voor een behandeling.

Vóór de operatie

De plastisch chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie kan plaatsvinden onder narcose of onder plaatselijke verdoving.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal een week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
Als de operatie in de dagverpleging plaatsvindt, wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?
Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal.

Behandeling

Een behandeling bij de plastisch chirurg houdt in dat u wordt geopereerd. Het doel van zo’n operatie is om de moedervlek zodanig weg te snijden dat de kans minimaal is dat deze ooit nog terugkomt. Dat betekent dat er een litteken voor in de plaats komt. Tijdens het gesprek met de plastisch chirurg kunt u in alle rust uw vragen stellen over hoe het litteken eruit komt te zien en hoe de procedure in zijn werk gaat. Soms kan het zijn dat een moedervlek toch kwaadaardig is en dat een vervolgbehandeling nodig is. Dit zal de plastische chirurg met u bespreken.