Elk jaar krijgen ruim 5.000 mensen in Nederland de diagnose melanoom. Dit aantal stijgt al jaren. Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. Het ontstaat in de pigmentcellen van een moedervlek. Jaarlijks overlijden ongeveer 800 mensen aan de gevolgen van een melanoom.

Voor de operatie

De plastisch chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie kan plaatsvinden onder narcose of onder plaatselijke verdoving.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal een week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
Als de operatie in de dagverpleging plaatsvindt, wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?
Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal.

Behandeling

De behandeling van het melanoom vindt plaats door een team van experts. Hierbij gebruiken we altijd de landelijke richtlijn. Een behandeling bij de plastisch chirurg houdt in dat u wordt geopereerd. Het doel van zo’n operatie is om het melanoom zodanig weg te snijden dat de kans minimaal is dat deze ooit nog terugkomt. Daarvoor is het nodig om rondom de tumor voldoende onaangetast weefsel weg te nemen. Dit kan 0,5 tot 2 centimeter extra weefsel betekenen. Omdat het defect dan snel in grootte toeneemt wordt de expertise van de plastisch chirurg gewenst.

Afhankelijk van het defect kan de huid direct worden gesloten. In sommige gevallen is een reconstructie noodzakelijk. Deze wordt afgestemd op uw wensen en de locatie en omvang van het te sluiten defect.