In het algemeen is er sprake van een medische noodzaak bij:

  • een afwijking in het uiterlijk waardoor het lichamelijk functioneren aantoonbaar wordt beperkt;
  • verminking door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting. Hierbij kunt u denken aan reumatische vervormingen, brandwonden of een borstamputatie;
  • aangeboren afwijkingen, zoals lip-, kaak-, en gehemeltespleten, misvormingen van de botten, woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken;
  • verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
  • primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.

Niet alle plastisch chirurgische operaties worden vergoed uit de basisverzekering. Soms is er een leeftijdsgrens voor bepaalde ingrepen (zoals bij oorschelpcorrecties). Soms heeft u een aanvullende verzekering nodig van uw zorgverzekeraar. Zelfs als wij vinden dat er een medische noodzaak is, of als u werkelijk baat zou hebben bij een ingreep, kan het zo zijn dat uw verzekeraar redenen heeft om een machtigingsverzoek voor een operatie af te wijzen. Bij plastische chirurgie is psychisch lijden geen medische indicatie.

Tijdens het consult kunnen wij voor u vaststellen of er in uw geval sprake is van medische noodzaak. Zo’n eerste consult wordt altijd vergoed! U weet immers niet van te voren wat u precies scheelt en of er een vergoeding mogelijk is. Verzekeraars vergoeden vaak meer dan men denkt.