• Top Header Plastisch

Lower body lift

U bent erg veel gewicht verloren als gevolg van een bariatrische ingreep zoals een gastric sleeve of een gastric bypass. U heeft daardoor erg veel huid over en u ondervindt daar hinder van. Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een zogenaamde contourherstellende ingreep (body contouring). Een lower body lift is zo’n contourherstellende ingreep. Hierbij verwijderen we chirurgisch het huidoverschot rondom uw heupen.

Om de kwaliteit van onze zorg zo hoog mogelijk te houden volgen we hierin de richtlijn die staat op de site van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Het verdient aanbeveling om een contourherstellende ingreep op verzoek van de patiënt te verrichten indien:

 • er klachten zijn die gerelateerd zijn aan huid-subcutis overschot na bariatrische chirurgie;
 • het post-bariatrisch traject succesvol is doorlopen met een BMI <35;
 • de laatste bariatrische ingreep minstens 18 maanden geleden is;
 • het gewicht aantoonbaar >12 maanden stabiel is;
 • er geen psychologische contra-indicaties zijn;
 • er geen (corrigeerbare) voedingsdeficiënties bestaan.

Vóór de operatie

Tijdens uw polikliniekbezoek bespreekt de chirurg de operatie met u en wordt de procedure uitgelegd. De operatie vindt plaats onder narcose. U verblijft twee tot drie dagen in het ziekenhuis. De chirurg vraagt een machtiging aan uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de operatie.

Laboratoriumonderzoek
Om te controleren of uw voedingstoestand optimaal is kan een bloedonderzoek nodig zijn. Dit gebeurt na het eerste poliklinische bezoek. Als daaruit blijkt dat uw bloedwaarden niet optimaal zijn, schakelen we mogelijk een diëtiste in.

Drukkleding
Na het poliklinische bezoek wordt een afspraak gemaakt met de verpleegkundige die u adviseert over de aan te schaffen drukkleding die nodig is na de operatie. Vaak zijn deze kosten voor u en vergoed de verzekeraar ze niet.

Fotografie
Voor de operatie en in de periode na de operatie worden foto’s van u gemaakt door de medisch fotograaf. De foto’s worden gekoppeld aan uw medisch dossier.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Uw chirurg bepaalt samen met u of u met de bloedverdunnende medicijnen kunt stoppen en wanneer u deze weer kunt gebruiken.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan minimaal vier weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan gaat de operatie niet door.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw voicemail, luister deze dan helemaal af. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?
Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal.

De operatie

De plastische chirurg tekent eerst het overschot aan huid af. De operatie begint met u in buikligging en eindigt met u in rugligging. We verwijderen het teveel aan huid op de rug en buik, waarna we de huid gladtrekken en hechten. Gevolg hiervan is dat de navel meestal verplaatst moet worden. Voor het laten aflopen van wondvocht legt de chirurg enkele drains (slangetjes) aan onder de huid. Deze blijven meestal twee tot drie dagen zitten en worden op de afdeling verwijderd. De operatie duurt 240 tot 280 minuten.

Na de operatie

Voor een goed herstel en resultaat van de operatie doet u er goed aan onderstaande leefregels op te volgen:

 • U draagt na de operatie dag en nacht elastische kleding volgens voorschrift van de chirurg. De huid moet namelijk goed tegen de onderlaag aangedrukt worden.
 • Na twee dagen mag u weer douchen (mits de wondslangetjes er dan uit zijn).
 • Neem veel rust in de eerste twee weken en beweeg op geleide van de pijn.
 • Na een week komt u voor controle terug op de polikliniek. Hiervoor krijgt u een afspraak mee; de hechtingen en steunpleisters worden dan verwijderd.
 • Na drie weken mag u weer gewoon werken.
 • Na zes weken kunt u voorzichtig weer beginnen met de buikspieroefeningen zoals u gewend was voor de operatie. Dit kunt u daarna langzaam uitbouwen.
 • Na ongeveer zes weken kunt u weer sporten.
 • Na enkele maanden vermindert de gevoeligheid en de roodheid. Het eventuele gevoelsverlies en de mogelijke zwelling ter hoogte van de onderbuik verdwijnen vanzelf na ongeveer een half jaar.

Complicaties

Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen.

 • Wondgenezingsstoornissen: Het komt regelmatig voor dat het lichaam reageert op de oplosbare hechtingen en dat er een wondinfectie rondom de hechting ontstaat. U zult naar verwachting hiervoor na de operatie nog regelmatig terug moeten komen.
 • Vochtophoping onder de huid: Dit kan pijnklachten geven en een verhoogde druk op de buikhuid. Met behulp van een spuit en naald (punctie) kan het zijn dat de plastische chirurg het vocht op de polikliniek extra op moet zuigen.
 • Heel zelden komt het voor dat de doorbloeding van de huid problemen geeft. Ook het verlies van de navel is zeldzaam.