U bent erg veel gewicht verloren als gevolg van een bariatrische ingreep zoals een gastric sleeve of een gastric bypass. U heeft daardoor erg veel huid over en u ondervindt daar hinder van. Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een zogenaamde contourherstellende ingreep (body contouring). Een lower body lift is zo’n contourherstellende ingreep. Hierbij verwijderen we chirurgisch het huidoverschot rondom uw heupen.

Om de kwaliteit van onze zorg zo hoog mogelijk te houden volgen we hierin de richtlijn die staat op de site van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Het verdient aanbeveling om een contourherstellende ingreep op verzoek van de patiënt te verrichten indien:

  • er klachten zijn die gerelateerd zijn aan huid-subcutis overschot na bariatrische chirurgie;
  • het post-bariatrisch traject succesvol is doorlopen met een BMI <35;
  • de laatste bariatrische ingreep minstens 18 maanden geleden is;
  • het gewicht aantoonbaar >12 maanden stabiel is;
  • er geen psychologische contra-indicaties zijn;
  • er geen (corrigeerbare) voedingsdeficiënties bestaan.