Bij de behandeling van huidkanker krijgt u een doorverwijzing naar de plastisch chirurg als een reconstructie op de plek van de verwijderde tumor noodzakelijk lijkt of als het een cosmetisch opvallende plek betreft. Hetzelfde geldt voor onrustige moedervlekken. Deze dienen soms uit voorzorg worden verwijderd omdat er een kans is dat deze in een later stadium kwaadaardig kunnen worden.

De meest voorkomende huidtumoren zijn het basaalcelcarcinoom, het plaveicelcarcinoom en het melanoom. Hierover vindt u hieronder meer informatie.

Basaalcelcarcinoom

Het basaalcelcarinoom is het meest voorkomende type huidkanker. Het is ook de minst kwaadaardige vorm van huidkanker: het groeit meestal langzaam en zaait bijna nooit uit.

lees meer

Plaveiselcelcarcinoom

Het plaveicelcarcinoom is na het basaalcelcarcinoom de meest voorkomende vorm van huidkanker. Plaveicelcarcinomen groeien agressiever dan basaalcelcarcinomen.

lees meer

Melanoom

Elk jaar krijgen ruim 5.000 mensen in Nederland de diagnose melanoom. Dit aantal stijgt al jaren. Melanoom is de meest agressieve en dodelijke vorm van huidkanker.

lees meer

Moedervlek

Een moedervlek is een vaak goedaardige afwijking met pigmentatie of kleurverschil ten opzichte van de rest van de omringende huid.

lees meer