• Top Header cosmetisch

Hals- en facelift

Een hals- en facelift geeft uw gelaat een frisser, levendiger en jongere (soms wel tien tot vijftien jaar) uitstraling. Het is echter niet zo dat alle rimpels na de operatie helemaal weg zijn. Een facelift geeft een langdurig resultaat, maar houdt het natuurlijke verouderingsproces niet tegen.

Vóór de operatie

De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie kan plaatsvinden onder narcose of onder plaatselijke verdoving. U verblijft één dag in het ziekenhuis.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Uw chirurg bepaalt samen met u of u met de bloedverdunnende medicijnen kunt stoppen en wanneer u deze weer kunt gebruiken.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Steunband
Schaf een elastische steunband aan voor de operatie. Uw arts kan u over de juiste band informeren. Neem deze mee op de dag dat u geholpen wordt.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw voicemail, luister deze dan helemaal af. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Zorg dat iemand u na de operatie naar huis kan brengen. U mag niet zelf rijden.

De operatie

De chirurg begint met insnijdingen voor en/of achter het oor. Bij de facelift maakt de chirurg de huid van de wangen los tot aan de mondhoeken, bij de halslift zover als noodzakelijk is. Daarna spant de chirurg de huid in zijn geheel op in de richting van de oren. De overtollige huid wordt weggenomen. Meestal is het noodzakelijk om ook het laagje weefsel dat direct onder de huid ligt, op te spannen om een zo fraai mogelijk resultaat te krijgen. De littekens komen in de behaarde hoofdhuid en in de natuurlijke plooien rondom het oor, zodat ze zo weinig mogelijk zichtbaar zijn. De operatie duurt anderhalf tot vier uur.

Resultaat
Ondanks dat een facelift en een halslift tot de ‘grotere’ operaties behoren, wordt de operatie niet als ingrijpend ervaren. De eerste weken na de operatie kunt u het uiteindelijke resultaat nog onvoldoende beoordelen. Gedurende de eerste maanden na de operatie ziet u wekelijks kleine veranderingen totdat het eindresultaat is bereikt; na ongeveer negen tot twaalf maanden. Soms is een aanvullende kleine correctie nodig.

Na de operatie

  • Na ongeveer een week komt u voor controle op de polikliniek. De hechtingen worden dan deels verwijderd. De overige hechtingen na twee weken.
  • Gedurende een à twee weken is uw gezicht gezwollen. Ook kunnen verschillende gedeelten van de huid, vooral rond de hals, nog blauw verkleurd zijn door bloeduitstortingen. Dit is normaal. Om de zwelling en de bloeduitstorting rond de ogen zoveel mogelijk tegen te gaan kunt u het beste de eerste 48 tot 72 uur de ogen zoveel mogelijk koelen met een ‘koelbril’. Deze bril kunt u kopen bij de drogist.
  • Na twee weken zijn de zwellingen en verkleuringen zodanig bijgetrokken dat het niet meer storend is.
  • De littekens zijn in het begin nog rood en stug, na verloop van zes tot twaalf maanden worden deze lichter en smaller.
  • Soms is het noodzakelijk om in een later stadium nog een aantal kleine wijzigingen in uw gezicht aan te brengen of bepaalde littekencorrecties uit te voeren.

Leefregels
Voor een goed herstel en resultaat van de operatie doet u er goed aan onderstaande leefregels op te volgen:

  • Na de eerste week kunt u weer lichte werkzaamheden verrichten, zoals administratief werk.
  • Na vier weken kunt u weer ongestoord uw gang gaan. Aanvankelijk is de huid strak met een tintelend of ‘dood’ gevoel. Dit is na ongeveer zes maanden over.

Voor een goede genezing raden wij u aan het eerste jaar na de operatie de littekens te beschermen tegen zon of zonnebank. Maak daarbij gebruik van zonnebrandolie of crème met beschermingsfactor 30 of hoger.

Complicaties

Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. De complicaties die bij een face- of halslift kunnen voorkomen zijn gelukkig zelden ernstig. De meest voorkomende complicatie na de operatie is een bloeduitstorting; de blauwe verkleuring. Meestal verdwijnt dit in de loop van enkele dagen tot weken weer vanzelf.

De kans op infectie is klein, maar komt het meest voor onder patiënten die roken. De gedeelten die het meest gespannen zijn (achter het oor), zijn wat gevoeliger voor infectie en vertraagde wondgenezing dan de andere gebieden in het gelaat. Hierdoor kan het litteken daar wat minder fraai worden. Meestal kan een jaar na de operatie onder plaatselijke verdoving een littekencorrectie worden uitgevoerd.

Soms treedt gedurende enige uren tot dagen na een facelift een tijdelijke uitval van de aangezichtszenuw op, waardoor bijvoorbeeld de mondhoek iets gaat hangen. Dit is vrijwel altijd het gevolg van zwelling in het omringende weefsel en verdwijnt doorgaans vanzelf.

Een ernstige complicatie is een beschadiging van de aangezichtszenuw. Dit kan leiden tot verzwakking of uitval van de aangezichtspieren. Dit komt gelukkig zelden voor, omdat de zenuw normaal gesproken dieper in het weefsel ligt dan het gebied waar wordt geopereerd.

Realiseert u zich bij het lezen van de complicaties wel we deze noemen om u zo zorgvuldig mogelijk te informeren over eventuele risico’s. Deze complicaties zijn echter meer uitzondering dan regel en komen uiterst zelden voor.

Fotografie

Fotografie