Een buikwandcorrectie is een operatie waarbij de chirurg het teveel aan vet en huid op de buik verwijdert en soms de afstand tussen de buikspieren corrigeert. Overtollige buikwandhuid en vet komen voornamelijk voor na sterk afvallen na overgewicht of na zwangerschappen. Dit kan leiden tot klachten van smetplekken of beknelling van de overtollige en vaak overhangende huid. Voor deze operatie verblijft u enkele dagen in het ziekenhuis.

Om voor vergoeding van een buikwandcorrectie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van problemen zoals:

  • een ernstige bewegingsbeperking veroorzaakt door het buikschort;
  • een verminking van de buik als gevolg van ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting;
  • continu aanwezige smetten in de huidplooien, waarbij een operatie de enige oplossing van het probleem vormt.

Voor de operatie

De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie vindt plaats onder narcose. U verblijft twee tot drie dagen in het ziekenhuis. De chirurg vraagt een machtiging aan uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de operatie. Bij duidelijke klachten wordt de operatie meestal vergoed.

Drukkleding
Na het poliklinische bezoek wordt een afspraak gemaakt met de verpleegkundige die u adviseert over de aan te schaffen drukkleding die nodig is na de operatie. Vaak zijn deze kosten voor u en vergoedt de verzekeraar ze niet.

Fotografie
Voor de operatie en in de periode na de operatie worden foto’s van u gemaakt door de medisch fotograaf. De foto’s worden gekoppeld aan uw medisch dossier.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Uw chirurg bepaalt samen met u of u met de bloedverdunnende medicijnen kunt stoppen en wanneer u deze weer kunt gebruiken.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?
Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal.

Bloedverdunnende medicijnen

Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Uw chirurg bepaalt samen met u of u met de bloedverdunnende medicijnen kunt stoppen en wanneer u deze weer kunt gebruiken.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Scheer uw oksels niet zelf

Wij scheren uw oksels vlak voor de operatie. Doe dit niet zelf, dit vergroot de kans op complicaties.

Sportbeha’s

Zorg dat u twee goede sportbeha’s aanschaft vóór de operatie. Overleg met uw behandelend chirurg over de cupmaat.

Opname

Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw voicemail, luister deze dan helemaal af. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?

Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal. Neem ook uw sportbeha mee.

De operatie

De plastische chirurg tekent eerst het overschot aan huid af. Vervolgens wordt dit verwijderd, waarna de huid wordt glad getrokken en wordt gehecht. Gevolg hiervan is dat de navel meestal verplaatst moet worden. Voor het laten aflopen van wondvocht legt de chirurg enkele drains (slangetjes) aan onder de huid. Deze blijven meestal twee tot drie dagen zitten en worden op de afdeling verwijderd. Als er te veel vocht blijft aflopen kan het zijn dat u met drains naar huis mag. De operatie duurt 90 tot 120 minuten.

Na de operatie

Voor een goed herstel en resultaat van de operatie doet u er goed aan onderstaande leefregels op te volgen:

  • U draagt na de operatie dag en nacht elastische kleding volgens voorschrift van de chirurg. De huid moet namelijk goed tegen de onderlaag aangedrukt worden.
  • Na twee dagen mag u weer douchen.
  • Neem veel rust in de eerste twee weken en beweeg op geleide van de pijn.
  • Na twee weken komt u voor controle terug op de polikliniek. Hiervoor krijgt u een afspraak mee; de hechtingen en steunpleisters worden dan verwijderd.
  • Na drie weken mag u weer gewoon werken.
  • Na zes weken kunt u voorzichtig weer beginnen met de buikspieroefeningen zoals u gewend was voor de operatie. Dit kunt u daarna langzaam uitbouwen.
  • Na ongeveer zes weken kunt u weer sporten.

Complicaties

Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. De kans op wondinfectie is aanzienlijk groter bij overgewicht. De operatie kan daarom pas doorgaan bij een goed gewicht. Een goed gewicht is uw lengte in centimeters waar u dan 100 van aftrekt. U houdt dan het aantal (cm) kilogrammen over die u dient te wegen.

Vochtophoping onder de huid. Dit kan pijnklachten geven en een verhoogde druk op de buikhuid. Met behulp van een spuit en naald (punctie) kan het zijn dat de plastische chirurg het vocht op de polikliniek extra op moet zuigen.

Heel zelden komt het voor dat de doorbloeding van de huid problemen geeft. Ook het verlies van de navel is zeldzaam.