Het basaalcelcarcinoom is het meest voorkomende type huidkanker. Het is ook de minst kwaadaardige vorm van huidkanker: langzaamgroeiend en bijna nooit uitzaaiend. Behandeling is wél belangrijk omdat het langzaam kan doorgroeien in omliggende weefsels. Ook kan het niet-genezende huidwondjes geven die in de loop van de tijd groter worden.

Voor de operatie

De plastisch chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie kan plaatsvinden onder narcose of onder plaatselijke verdoving.

Bloedverdunnende medicijnen
Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal een week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.

Meld ook eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.

Stop met roken
Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan enkele weken voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

Opname
Minimaal twee weken voor de ingreep verneemt u waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
Als de operatie in de dagverpleging plaatsvindt wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Volg daarvoor de voorbereiding die beschreven staat in de brochure ‘Instructies voor de operatie, pre-operatieve screening en anesthesie’.

Wat neemt u mee?
Neem uw patiëntenpas of afsprakenkaart met barcode mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan ruim voor uw afspraak bij het inschrijfpunt in de centrale hal.

Behandeling

Afhankelijk van het type basaalcelcarcinoom en de grootte van de tumor kan op verschillende manieren worden behandeld. De dermatoloog kan u daar uitgebreid over informeren. Een behandeling bij de plastisch chirurg houdt in dat u wordt geopereerd. Het doel van zo’n operatie is om de huidtumor zódanig weg te snijden dat de kans minimaal is dat deze ooit nog terugkomt. Daarvoor is het nodig om rondom de tumor voldoende niet aangetast weefsel weg te nemen. Bij de keuze hoeveel weefsel weg te nemen laten wij ons leiden door de wetenschappelijke overwegingen uit de richtlijn basaalcelcarcinoom. Meestal wordt aan alle kanten 3 tot 5 mm extra gezonde huid meegenomen.

Afhankelijk van het defect kan de huid direct worden gesloten. In sommige gevallen is een reconstructie noodzakelijk met bijvoorbeeld een huidtransplantaat of zwaailap. Deze wordt afgestemd op uw wensen en de locatie en omvang van het te sluiten defect.